สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<มีนาคม 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
44
วันนี้
359
วานนี้
1102


เริ่มนับ
     

ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 ผู้ชม 239
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอบต.แก่งเลิงจาน ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562
พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
ช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
่ช่วยเหลือเกิดเหตุไหมป่า ม.13 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แก่งเลิงจาน
พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัดทำโครงการรักษ์คลองสวยน้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น.
พุธ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัด. ทำโครงการ. จิตอาสา. เราทำความดีด้วยหัวใจ. กิจกรรม. ทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกำจัดผักตบชวา.
พุธ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือดับเพลิงไฟไหม้รถยนต์
พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย