สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กรกฏาคม 2561>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

พุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
77
วันนี้
762
วานนี้
1139


เริ่มนับ
     
    <<    2560   2561  2562    >>

     
 
 
     

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน (ศพด.)

ผู้ชม : 97    จำนวนภาพ : 6
อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

คณะกรรมการออกตรวจถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,16 ,4,14

ผู้ชม : 97    จำนวนภาพ : 18
อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ผู้ชม : 102    จำนวนภาพ : 5
จันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     
     
 
 
     

5 ส.

ผู้ชม : 120    จำนวนภาพ : 10
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ตรวจLPA ประจำปี 2561

ผู้ชม : 120    จำนวนภาพ : 18
พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2561

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย