สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<มิถุนายน 2561>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

พุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
92
วันนี้
777
วานนี้
1139


เริ่มนับ
     
    <<    2560   2561  2562    >>

     
 
 
     

ประชาคมแผนบูรณาการ ม.10, 15

ผู้ชม : 115    จำนวนภาพ : 22
พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายรร.บ้านเม่นใหญ่

ผู้ชม : 101    จำนวนภาพ : 17
อังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่9

ผู้ชม : 107    จำนวนภาพ : 3
อังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชาคมจัดทำแผนชุมชนบูรณาการ ม.1,16

ผู้ชม : 105    จำนวนภาพ : 4
อังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชาคมจัดทำแผนชุมชนบูรณาการ ม.1,16

ผู้ชม : 103    จำนวนภาพ : 0
อังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

นายกมอบรถวิลแชร์ให้แก่คนพิการ ม.8

ผู้ชม : 100    จำนวนภาพ : 2
พุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ออกพื้นที่รังวัดม.10 เกาะลอยวิวหนองจิก

ผู้ชม : 87    จำนวนภาพ : 6
อังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ฉีดพีนสารเคมีป้องกันยุงลาย

ผู้ชม : 88    จำนวนภาพ : 7
อังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     
     
 
 
     

ประเพณีบุญซำฮะประจำปี 2561

ผู้ชม : 92    จำนวนภาพ : 9
เสาร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชุมประจำเดือน มิย.

ผู้ชม : 104    จำนวนภาพ : 8
อังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

กิจกรรมหน้าเสาธงดือนมิถุนายน 61

ผู้ชม : 101    จำนวนภาพ : 4
จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย