สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<พฤศจิกายน 2561>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

จันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
91
วันนี้
240
วานนี้
321


เริ่มนับ
     
    <<    2560   2561  2562    >>

     
 
 
     

ช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ชม : 15    จำนวนภาพ : 2
พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     

ปฏิบัติงานช่วยเหลือดับเพลิงไฟไหม้รถยนต์

ผู้ชม : 22    จำนวนภาพ : 6
พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ตัดกิ่งไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม

ผู้ชม : 28    จำนวนภาพ : 4
พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ออกตรวจการขออนุญาตก่อสร้าง

ผู้ชม : 29    จำนวนภาพ : 2
พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ซ่อมไฟฟ้า ม.8

ผู้ชม : 28    จำนวนภาพ : 1
อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย