สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<ธันวาคม 2560>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
30
วันนี้
447
วานนี้
144


เริ่มนับ
     
    <<    2559   2560  2561    >>

     
 
 
     

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1

ผู้ชม : 10    จำนวนภาพ : 8
พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
     
 
 
     

นายกเหล่ากาชาดพร้อมนายอำเภอร่วมมอบถุงอุกภัยฯ บ้านดอนโดม.9

ผู้ชม : 12    จำนวนภาพ : 44
พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
     
 
 
     

ท่านนายกปลัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย

ผู้ชม : 31    จำนวนภาพ : 16
อาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560
     
 
 
     
     
 
 
     

คณะผู้บริหารปลัด และเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย

ผู้ชม : 35    จำนวนภาพ : 26
พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560
     
 
 
     

ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง

ผู้ชม : 33    จำนวนภาพ : 9
พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560
     
 
 
     

ชี้แนวเขตหมุ่ที่ 10

ผู้ชม : 38    จำนวนภาพ : 3
อังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
     
 
 
     

ประชุมสภาสมัยวิสามัยที่ 4 / 2560

ผู้ชม : 30    จำนวนภาพ : 4
จันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560
     
 
 
     

-ขุดลอกระบายน้ำบ้านแก่งเลิงจาน

ผู้ชม : 25    จำนวนภาพ : 4
จันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560
     
 
 
     

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภุัย ม. 6, 3

ผู้ชม : 41    จำนวนภาพ : 6
พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
     
 
 
     
     
 
 
     

โครงการคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง

ผู้ชม : 31    จำนวนภาพ : 16
อังคาร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย