สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<ธันวาคม 2561>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

พุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
45
วันนี้
562
วานนี้
819


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ผู้ชม 1161
แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1
 
แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4
 
แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
 
แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560
พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560
 
ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง พ.ศ.2550
อาทิตย์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557
ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง พ.ศ.2550
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย