สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<สิงหาคม 2561>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
21
วันนี้
1302
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

เอกสารดาวน์โหลด


แผนพัฒนาสามปี
พฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 

เอกสารดาวน์โหลด


แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
พฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557
 

เอกสารดาวน์โหลด


แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1
 
แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4
 
แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
 
แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560
พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560
 
ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง พ.ศ.2550
อาทิตย์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557
ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง พ.ศ.2550
 
ข้อบัญญัติเก็บขนขยะมูลฝอย พ.ศ. 2550
เสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2556
ข้อบัญญัติเก็บขนขยะมูลฝอย พ.ศ. 2550
 
ประกาศ การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
เสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2556
ประกาศ การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
 

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
พุธ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2558
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย