สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
180
วันนี้
1467
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

เอกสารดาวน์โหลด


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
พุธ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2558
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย